Mine aner

Grasto

plassen og folkene

Til tross for at disse sidene primært er viet mine slektsgrener til Grasto skal på ingen måte resten av slekten utelates. I første omgang legges her en link til mine aner. Om noen kjenner igjen noen av personene i oversikten så hører jeg gjerne ifra dere.


MINE ANER