Grastoslekter

Grasto

plassen og folkene

I løpet av årenes løp har jeg kommet over endel personer med Grasto som etternavn, eller som en del av etternavnet.  Det har undret meg om disse personer kunne være i slekt, eller om det finnes flere Grastoslekter.  Utforskningen av dette har foregått ved at jeg har notert ned hver gang jeg har kommet over personer i de forskjellige kilder, med Grasto enten som etternavn eller som oppgitt bosted.  Foreløpig har dette resultert i en oversikt inneholdende fire slekter.  Felles for de slekter jeg kaller "Grastoslekter" er at det fremdeles finnes medlemmer av slekten som benytter seg av Grasto enten som det eneste etternavnet, eller som en del av etternavnet.


De fire slektene spenner tidsmessig fra ca. 1700 til ca. 1900.  Før år 1702 finnes ingen bevarte kirkebøker fra Skjeberg, noe som vanskeliggjør forskningen i eldre tider.


Den eldste slekten, som jeg selv tilhører, regner jeg starter med Alf Halvorsen.  Den første dokumenterte hendelse med tilknytning til Alf, er datert 1702, da hans datter Anne døpes i Skjeberg Kirke.  Inntil 1712 holdt Alf og hans familie til på husmannsplassen Gata, noen få hundre meter fra Grasto. Slekten holdt seg på Grasto i allefall til 1848, da Alf Halvorsens oldebarn, Christian Alfsen døde.  Mange etterkommere etter Alf Halvorsen finnes stadig i området rundt den gamle husmannsplassen.  Imidlertid finnes også endel personer i landet forøvrig.  Noen etterkommere har også utvandret, hovedsakelig til USA, men også andre steder er nevnt.


Slekten jeg regner for nest eldst, starter med Hans Christensen, som i allefall bodde på Grasto i perioden 1828 til 1852.  Etterkommere etter Hans Christensen finnes i dag blant annet i Oslo-området, og noen utvandret også til USA.


Fra Rakkestad kom en slekt med Mathis Gundersen som husmann.  Familien slo seg ned på Grasto søndre noen år før 1900.  Noen år senere utvandret store deler av familien til USA, men etterkommere finnes fremdeles i Norge.  En slektsgren fører også hen til Danmark.


Den siste slekten regner jeg starter med Hans Anton Andreassen, også han fra Rakkestad.  Han og hans familie slo seg ned på Grasto nordre rundt år 1900.  Store deler av slekten finnes i dag i Sarpsborgområdet.