Etterlysninger

Grasto

plassen og folkene

1. Bilder og alt annet med tilknytning til husmannsplassene Grasto ønskes.  Om ikke annet så for å få dem kopiert og eventuelt lagt dem ut på dette nettstedet dersom det skulle være aktuelt. Plassene står ikke lenger da de ble revet noe tid etter en brann der i 1979.Sitter du inne med noe du tror kan være aktuelt, så ta kontakt.


 

2. Alf Halvorsen og Marte Pedersdatters opprinnelse er for meg ukjent. Første gang jeg har kommet over ham er 29. april 1703 hvor han opptrer som fadder i en dåp for Haagen Scofterøds datter i Skjeberg. Han bor da på Gaten, noen hundre meter fra Grasto. Imidlertid opptrer hans kone, Marte, som fadder for Anders Eriksens sønn i 1702, da også med bosted Gaten (Gata). Alf og Martes datter, Aase, gravlegges i Skjeberg 18. mars 1746 og opplyses da å være 49 år gammel, altså født ca. 1697. Hun er så vidt jeg kan se deres eldste barn, noe som betyr at Alf og Marte bør være gift innen 1697. Går man ut ifra at Alf og Marte var rundt 25 år ved deres giftemål, bør Alf være født rundt 1672, noe pluss/minus. Marte (Pedersdatter), Alf kone, gravlegges fra Skjeberg kirke 9. oktober 1762, 100 år gammel. Om det stemmer så er hun født 1662.


Siste gang Alfs navn nevnes er 17. mai 1715 da hans sønn Thore døpes i Skjeberg kirke.


Marte nevnes i Matrikkelutkastet for 1723, hvor hun og Jørgen Olsen er brukere på Grasto. Sannsynligvis på hvert sitt bruk. Det vil si at Alf innen den tid er død.

Imidlertid finnes det en Ole Alfsen på Sundlykken i Borge med nære bånd til denne familien. Jeg har derfor gått ut ifra at dette kan være en sønn av Alf og Marte. Ole ble gravlagt fra Borge kirke 4. juli 1773 og var da oppgitt å være 50 år gammel, med andre ord født rundt 1723.


Om det stemmer at Ole Alfsen var Alf Halvorsens sønn, men at Marte Pedersdatter var enke ved Matrikkelutkastet i 1723, må Alf Halvorsen ha dødd i perioden mellom Oles fødsel (evt. noe før) og tidspunktet for utarbeidelsen av Matrikkelutkastet. Alf død er ikke funnet hverken i Skjeberg eller Borge.Sitter du inne med noe du tror kan være aktuelt, så ta kontakt.3. Paul Nilsen Riseberget var fhv. statsminister Oskar Torps tippoldefar. Jeg har forsøkt å finne hvor han kom ifra uten hell.


Sitter du inne med noe du tror kan være aktuelt, så ta kontakt.