Hafslunds husmannsplasser

Grasto

 

husmannsplassene under Hafslund Hovedgård

Med tid og stunder har jeg et ønske om å skaffe en oversikt over endel av de husmannsplassene og arbeiderboligene under Hafslund som slekten har hatt størst tilhørighet til samt andre plasser som ofte har opptrådd relatert til min slekt. Det vil si hvem som bebodde de forskjellige plassene til de ulike tider, samt den informasjon som er mulig å oppdrive om dem. Dette prosjektet vil være ganske omfattende og vil derfor også ta tid.

 

Det vil bli tatt utgangspunkt i husmannsplassene som er nevnt i Matrikelforarbeidet av 1723, men også andre som har blitt opprettet etter den tid. Som en standardisering vil husmannsplassene nevnt i 1723 bli skrevet med benevnelsen de hadde i folketellingen av 1900. Der plassene ikke kan gjenfinnes i Folketellingen av 1900 er Folketellingen av 1891 benyttet.

 

I årenes løp er mange av husmannsplassene blitt borte, mens andre er kommet til.

 

I første omgang vil jeg ta for meg husmannsplassene nevnt nedenfor.

 

Når det gjelder Grasto var det i allefall fra 1723 to plasser nevnt med dette navnet. Imidlertid ble det først fra 1865 tilføyd søndre og nordre, noe som gjorde det mulig å skille plassene. Av den grunn blir de to plassene slått sammen i denne oversikten frem til 1865.

 

Klikke på navnet under for å komme til plassen du ønsker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre:

- Skurve

- Moen Arbeiderbolig

- Snogtin Arbeiderbolig

 

 

 

Under er et utsnitt av et kart fra 1793 som viser området rundt Hafslund Hovedgård. På kartet fremgår endel av husmannsplassene.

 

 

 

 

 

Nummerering under Hafslund i Matrikkelforarbeidet av 1723

Benevnelse 1723

Benevnelse 1891

Benevnelse 1900

6.

Tangen

 

Tangen

10.

Schyttebrotten

 

 

11.

Riiseberg

 

Riseberget

21.

Grasto

 

Grasto

22.

Grasto

 

Grasto

23.

Gatta

 

Gata