Hafslunds husmannsplasser

Grasto

 

husmannsplassene under Hafslund Hovedgård

Med tid og stunder har jeg et ønske om å skaffe en oversikt over husmannsplassene i Skjeberg som hørte under Hafslund. Det vil si hvem som bebodde de forskjellige plassene til de ulike tider, samt den informasjon som er mulig å oppdrive om dem. Dette prosjektet vil være ganske omfattende og vil derfor også ta tid.

 

Det vil bli tatt utgangspunkt i de 23 husmannsplassene som er nevnt i Matrikelforarbeidet av 1723, men det vil også bli tatt med andre husmannsplasser og arbeiderboliger under Hafslund som anses aktuelle i denne sammenhengen. Som en standardisering vil husmannsplassene nevnt i 1723 bli skrevet med benevnelsen de hadde i folketellingen av 1900. Der plassene ikke kan gjenfinnes i Folketellingen av 1900 er Folketellingen av 1891 benyttet.

 

I årenes løp er mange av husmannsplassene blitt borte, mens andre er kommet til. Av Folketellingen av 1900 ses også at flere av husmannsplassene som var nevnt i Matrikkelforarbeidet av 1723 ikke er alene om navnet. For eksempel har vi husmannsplassen Schyttebrotten i 1723, men man i 1900 had fire plasser ved navn Skytterbraaten. Andre igjen er det vanskelig å skille på fra starten av, for eksempel Torp som det var tre av allerede i 1723.

 

I arbeidet med å kartlegge de ulike husmannsplassene vil det bli gjort klart hvilken husmannsplass det er snakk om der dette er mulig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre:

- Skurve

- Lerkerød

- Moen Arbeiderbolig

- Snogtin Arbeiderbolig

 

 

 

Under er et utsnitt av et kart fra 1793 som viser området rundt Hafslund Hovedgård. På kartet fremgår endel av husmannsplassene.

 

 

 

 

Benevnelse 1723

Benevnelse 1891

Benevnelse 1900

1.

TvedtSchoug

 

 

2.

Schadalen

 

Skadalen

3.

Raanes

 

 

4.

Bache

 

 

5.

Hauen

 

 

6.

Tangen

 

Tangen

7.

Schafterød

 

Skofterø

8.

2 det Schafterød

 

Skofterø

9.

Miane

 

 

10.

Schyttebrotten

 

 

11.

Riiseberg

 

Riseberget

12.

Braatten

 

Braaten

13.

Gullestad?

 

 

14.

Backen

 

 

15.

Backen

 

 

16.

Torp

 

Torp

17.

Torpsbraatten

 

 

18.

Torp

 

Torp

19.

Torp

 

Torp

20.

Schauen

 

Skoven

21.

Grasto

 

Grasto

22.

Grasto

 

Grasto

23.

Gatta

 

Gata