Etterlysninger

Grasto

 

husmannsplassene under Hafslund Hovedgård

1. Bilder og alt annet med tilknytning til husmannsplassene Grasto ønskes. Om ikke annet så for å få dem kopiert og eventuelt lagt dem ut på dette nettstedet dersom det skulle være aktuelt.

 

Sitter du inne med noe du tror kan være aktuelt, så ta kontakt.

 

2. Den 09.10.1762 begraves en kvinne ved navn Marthe Pedersdatter fra Skjeberg Kirke. Hun ble da opplyst å være 100 år gammel, og døde på Grasto. Kan hun ha vært Alf Halvorsens kone?

 

Sitter du inne med noe du tror kan være aktuelt, så ta kontakt.

 

 

3. Paul Nilsen Riseberget var fhv. statsminister Oskar Torps tippoldefar. Jeg har forsøkt å finne hvor han kom ifra uten hell.

 

Sitter du inne med noe du tror kan være aktuelt, så ta kontakt.